About us

Welcome to our QQUEENS

ธุรกิจเริ่มต้นมาจากความต้องการของตัวผู้บริหาร ที่เป็นผู้หนึ่งที่มองหาผลิตภัณฑ์เพื่อบำรุงผิว ที่เหมาะสม และสามารถแก้ไขปัญหาของผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดมักไม่ตอบโจทย์ และแก้ไขปัญหาของผิวพรรณที่ไม่ตรงจุดมากนัก ด้วยสภาวะการเปลี่ยนแปลง ทั้งเรื่องของมลภาวะทางอากาศ แสงแดด และอายุที่มากขึ้น ส่งผลต่อผิวพรรณหมองคล้ำ สีผิวไม่สม่ำเสมอ ฝ้า กระ จุดด่างดำ ผู้บริหารจึงได้ศึกษา     ค้นคว้าหาข้อมูล และพัฒนาสูตร เพื่อหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริหารเอง ภายใต้แบรนด์สินค้า QQueens ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกของบริษัท M&T Cosmetic และด้วยเรื่องความสวยความงามสำหรับผู้หญิงที่เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะสาววัยรุ่น และวัยทำงานที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเอง เราจึงอยากแบ่งปันผลิตภัณฑ์ที่เราค้นคว้าด้วยใจ และส่งต่อความสวยความงามนี้ไปสู่คนทั่วไป


วิสัยทัศน์ ( Vision ) คือ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านเครื่องสำอางค์ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ใช้เครื่องสำอางค์ทุกประเภท

พันธกิจ ( Mission ) คือ ให้บริการเครื่องสำอางค์ที่ได้มาตราฐาน และตรงจุด สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ใช้เครื่องสำอางค์ ให้ความมั่นใจด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้า เพื่อเพิ่มความมั่นใจของลูกค้าในการใช้สินค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง